Công Ty TNHH Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm FSA

Công Ty TNHH Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm FSA

THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM

...

Vinamilk tiên phong mở lối cho thị trường thực phẩm organic

Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam cho ra đời dòng sản phẩm sữa tươi organic cao cấp theo đúng tiêu chuẩn hữu cơ USDA Hoa Kỳ.


XỬ LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

...

Thanh tra an toàn thực phẩm CocaCola Việt Nam

Tại quyết định thanh tra của Bộ Y tế ghi rõ Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam sẽ bị thanh tra theo kế hoạch trong vòng 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2014 đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ khác có liên quan.


THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

...

6 Quy tắc phân loại hàng hóa (áp mã HS)

Tên cuả các phần, của chương hoặc của phân chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu mã Hs . Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo nội dung của từng nhóm và bất cứ chú giải của các phần, chương liên quan và theo các qui tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các chú giải đó không có yêu cầu nào khác.


CƠ CHẾ NHẬP KHẨU MỘT CỬA

...

Xúc tiến thực hiện Cơ chế một cửa ở sân bay quốc tế

(HQ Online)- Sau địa bàn cửa khẩu ở cảng biển, Tổng cục Hải quan đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành để sớm đưa vào hoạt động Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại cửa khẩu hàng không (sân bay quốc tế).