Công Ty TNHH Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm FSA

Công Ty TNHH Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm FSA

THỊ TRƯỜNG THỰC PHẨM

...

Doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu rau quả vào thị trường Hoa Kỳ

Thanh long, dưa chuột, ngô, dứa, dầu gấc và gần đây nhất là vải tươi của Việt Nam đang dần lấy được sự ưa chuộng của thị trường Hoa Kỳ.


XỬ LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

...

Thổi phồng công dụng, hoạt huyết Nhất nhất bị phạt

Do quảng cáo thổi phồng so với nội dung đã đăng ký, công ty TNHH Nhất Nhất bị cơ quan chức năng xử phạt 30 triệu đồng.


THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM

...

6 Quy tắc phân loại hàng hóa (áp mã HS)

Tên cuả các phần, của chương hoặc của phân chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu mã Hs . Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo nội dung của từng nhóm và bất cứ chú giải của các phần, chương liên quan và theo các qui tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các chú giải đó không có yêu cầu nào khác.


CƠ CHẾ NHẬP KHẨU MỘT CỬA

...

Xúc tiến thực hiện Cơ chế một cửa ở sân bay quốc tế

(HQ Online)- Sau địa bàn cửa khẩu ở cảng biển, Tổng cục Hải quan đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành để sớm đưa vào hoạt động Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại cửa khẩu hàng không (sân bay quốc tế).