Dịch vụ kiểm nghiệm Rượu bia - An Toàn Thực Phẩm

493/25 Nơ Trang Long, Phường 13, Q. Bình Thạnh

T2 - T7 8.00 - 17h30. CN Nghỉ

tuvanantoanthucpham@gmail.com

Dịch vụ kiểm nghiệm Rượu bia

April 13, 2017, 8:53 pm

Quy định kiểm nghiệm về Rượu, bia


Sản phẩm đồ uống có cồn (Bia hơi, bia hộp, bia chai, rượu vang, rượu vang nổ, rượu mạnh, rượu vang mạnh, Rượu Brandy/Rượu Weinbrand, rượu trái cây, rượu Vodka) muốn lưu hành trên thị trường cần phải xét nghiệm và công bố chất lượng hợp quy sản phẩm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010 Quốc Hội) do Bộ Y Tế ban hành. 

Định kỳ kiểm nghiệm rượu, bia


Ngoài ra, xét nghiệm Sản phẩm đồ uống đồ uống có cồn (Bia hơi, bia hộp, bia chai, rượu vang, rượu vang nổ, rượu mạnh, rượu vang mạnh, Rượu Brandy/ Rượu Weinbrand, rượu trái cây, rượu Vodka) phải tiến hành định kỳ 06 tháng/lần đối với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm Sản phẩm đồ uống có cồn (Bia hơi, bia hộp, bia chai, rượu vang, rượu vang nổ, rượu mạnh, rượu vang mạnh, Rượu Brandy/ Rượu Weinbrand, rượu trái cây, rượu Vodka) sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kiểm soát chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Căn cứ kiểm nghiệm sản phẩm rượu, bia


Chỉ tiêu xét nghiệm Sản phẩm đồ uống có cồn (Bia hơi, bia hộp, bia chai, rượu vang, rượu vang nổ, rượu mạnh, rượu vang mạnh,Rượu Brandy/Rượu Weinbrand, rượu trái cây, rượu Vodka) phải đáp ứng các yêu cầu theo quyết định 46/2007/QĐ-BYT (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm), QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm, QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống có cồn.

Dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm đồ uống có cồn FSA


FSA hỗ trợ doanh nghiệm xét nghiệm Sản phẩm đồ uống có cồn (Bia hơi, bia hộp, bia chai, rượu vang, rượu vang nổ, rượu mạnh, rượu vang mạnh, Rượu Brandy/Rượu Weinbrand, rượu trái cây, rượu Vodka) trọn gói bao gồm tư vấn tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng chỉ tiêu xét nghiệm, kỹ thuật tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, ra kết quả nhanh chóng và chính xác…kết quả xét nghiệm được công nhận và có giá trị trong cả nước và Quốc tế. Để hiểu rõ hơn về chỉ tiêu xét nghiệm sản phẩm chè/trà doanh nghiệp có thể tham khảo các chỉ tiêu sau:

STT

CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

CẢM QUAN VÀ CƠ LÝ

1

Trạng thái

Cảm quan

2

Mùi

Cảm quan

3

Vị

Cảm quan

4

Tạp chất (Cát sạn)

Cảm quan

THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG

1

pH

TCVN 6492:2011

2

Hàm lượng chất khô(*)

FAO, 14/7, 1986

3

Đường(*)

TCVN 4594:1988

4

Carbohydrate(*)

TCVN 4594:1988

5

Protein thô(*)

FAO, 14/7, 1986

CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

 

Tên chỉ tiêu

 

1

I. Các sản phẩm bia

Hàm lượng diacetyl

TK. AOAC 972.10 (GC/FID)

2

II. Rượu vang

1.    Hàm lượng methanol, mg/l

- rượu vang đỏ (red wine)

- rượu vang trắng (white wine) và hồng (rosé wine)

TCVN 5564:2009

 

2.    Hàm lượng lưu huỳnh dioxid (SO2), mg/l sản phẩm:

Rượu vang đỏ

Rượu vang đỏ có hàm lượng đường tính theo tổng hàm lượng glucose và fructose không nhỏ hơn 5 g/l

Rượu vang trắng và rượu vang hồng

Rượu vang trắng (white wine) và rượu vang hồng (rosé wine) có hàm lượng đường tính theo tổng hàm lượng glucose và fructose không nhỏ hơn 5 g/l.

Rượu vang nổ đặc biệt (quality sparkling wine)

Các loại rượu vang nổ khác

TK. AOAC 972.10 (GC/MS)

3

III. Rượu mạnh

TK. AOAC 972.10 (GC/FID)

4

1.    Rượu vang mạnh

Hàm lượng methanol

TK. AOAC 972.10 (GC/FID)

5

2.    Rượu Brandy/Rượu Weinbrand

Hàm lượng methanol

TK. AOAC 972.10 (GC/FID)

6

3.    Rượu bã nho

Hàm lượng methanol

TK. AOAC 972.10 (GC/FID)

7

4.    Rượu trái cây

Hàm lượng acid hydrocyanic đối với rượu chế biến từ trái cây có hạt.

Hàm lượng methanol

 

TK. EPA 5021A (GCMS – HS)

KIM LOẠI NẶNG

1

Chì (đối với rượu vang và rượu vang nổ), mg/l

TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003);

TCVN 8126:2009

2

Thiếc (đối với sản phẩm đóng hộp tráng thiếc), mg/l

TCVN 7788:2007

VI SINH – ĐỐI VỚI SẢN PHẨM BIA HƠI

1

1.    Tổng số vi sinh vật hiếu khí, CFU/ml

TCVN 4884:2005 (ISO 4833:2003)

2

2.    E.coli, CFU/ml

TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005)

3

3.    Cl.perfringens, CFU/ml

TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)

4

4.    Coliforms, CFU/ml

TCVN 6848:2007

(ISO 4832:2006)

5

5.    Strep.feacal, CFU/ml

TCVN 6189-2:1996 (ISO 7899-2: 1984)

6

6.    Tổng số nấm men và nấm mốc, CFU/ml sản phẩm

TCVN 8275-1:2009 (ISO 21527-1:2008)

Dựa vào bảng chỉ tiêu chung ở trên, tùy thuộc vào mục đích kiểm nghiệm: Công bố hợp quy sản phẩm, Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát chất lượng định kỳ, doanh nghiệp phải kiểm nghiệm toàn bộ các chỉ tiêu trên hoặc được giảm một số chỉ tiêu cho phù hợp với yêu cầu cũng như tối ưu chi phí cho việc kiểm nghiệm.

Sản phẩm đồ uống có cồn (Bia hơi, bia hộp, bia chai, rượu vang, rượu vang nổ, rượu mạnh, rượu vang mạnh, Rượu Brandy/Rượu Weinbrand, rượu trái cây, rượu Vodka) muốn lưu hành trên thị trường cần phải xét nghiệm và công bố chất lượng hợp quy sản phẩm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010 Quốc Hội) do Bộ Y Tế ban hành.

BÌNH LUẬN
0